زابل : یک تن عسکر در میزان بقتل رسید

از ولایت زابل خبر رسیده است که پری شب ساعت ۷ و نیم بجه، یک تن عسکر پوستۀ حاجی کلی در  مربوطات ولسوالی میزان، مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت زابل خبر رسیده است که پری شب ساعت ۷ و نیم بجه، یک تن عسکر پوستۀ حاجی کلی در  مربوطات ولسوالی میزان، مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۳/۵