زابل : یک تن عسکر در قلات به مجاهدین پیوست

از ولایت زابل خبر رسیده است که عصر روز گذشته از کندک دشمن در شهر قلات، یک تن عسکر بهمراه یک میل کارمولی و یک تفنگچه به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۶

از ولایت زابل خبر رسیده است که عصر روز گذشته از کندک دشمن در شهر قلات، یک تن عسکر بهمراه یک میل کارمولی و یک تفنگچه به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۶