زابل : یک تن عسکر در شهر قلات به مجاهدین پیوست

از ولایت زابل خبر رسیده است که در مربوطات شهر قلات، یک تن عسکر پوستۀ سینک پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. نامبرده یک میل کارمولی به مجاهدین سپرده است. 2020/11/22

از ولایت زابل خبر رسیده است که در مربوطات شهر قلات، یک تن عسکر پوستۀ سینک پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

نامبرده یک میل کارمولی به مجاهدین سپرده است.
2020/11/22