زابل : یک تن عسکر در شهر قلات به مجاهدین پیوست

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته یک تن عسکر ( گل محمد ولد عبدالمحمد ) باشندۀ قریه قومندانی بازار شهر قلات، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۲۴

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته یک تن عسکر ( گل محمد ولد عبدالمحمد ) باشندۀ قریه قومندانی بازار شهر قلات، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۲۴