زابل : یک تن از اجیران در قلات کشته شد و موترش غنیمت گردید

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ صبح، در مقابل تعمیر مقام ولایت در شهر قلات مرکز این ولایت، محافظ یک تن از مسئولین شبکۀ استخباراتی دشمن به نام محمد نبی مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است . مجاهدین از نامبرده یک عراده موتر […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ صبح، در مقابل تعمیر مقام ولایت در شهر قلات مرکز این ولایت، محافظ یک تن از مسئولین شبکۀ استخباراتی دشمن به نام محمد نبی مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

مجاهدین از نامبرده یک عراده موتر ویگو بغنیمت گرفته و بسلامت بمراکز شان باز گشته اند .

۲۰۱۶/۸/۲۳