زابل : یک تن اربکی در شهرصفا به مجاهدین پیوست

از ولایت زابل خبر رسیده است که یک تن اربکی ( روی محمد ولد حاجی نیک محمد ) باشندۀ قریه باوری ولسوالی شهرصفا، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت زابل خبر رسیده است که یک تن اربکی ( روی محمد ولد حاجی نیک محمد ) باشندۀ قریه باوری ولسوالی شهرصفا، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۳