زابل : یک تانک و یک موتر زرهی دشمن در شهرصفا منهدم گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که در منطقۀ ارهدماندۀ ولسوالی شهرصفا، یک عرااده تانک نیروهای کمکی دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن تانک تخریب گریده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. در همین حال نزدیک قریه سلام جان آغا، یک عراده موتر زرهی دشمن توسط […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که در منطقۀ ارهدماندۀ ولسوالی شهرصفا، یک عرااده تانک نیروهای کمکی دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن تانک تخریب گریده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.

در همین حال نزدیک قریه سلام جان آغا، یک عراده موتر زرهی دشمن توسط ماین زمینی منفجر گردیده است و تمام سرنشینان آن کشته شده اند .
2020/11/22