زابل: یک اربکی در شاجوی به قتل رسید

شام امروز ساعت ۶ یک مزدور اربکی در حملهء چریکی مجاهد در بازار ولسوالی شاجوی هدف حمله قرار گرفته و در جا به قتل رسید. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

شام امروز ساعت ۶ یک مزدور اربکی در حملهء چریکی مجاهد در بازار ولسوالی شاجوی هدف حمله قرار گرفته و در جا به قتل رسید.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵