زابل : گردهمایی بزرگی در شملزی دایر گردیده است

از ولایت زابل خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، در منطقۀ مفتوجه زنجیر ولسوالی شملزی، گردهمایی باشکوهی دایر شده است . در این گردهمایی که روز گذشته دایر گردید، علماء کرام، متنفذین قومی، مجاهدین و عامۀ مسلمانان اشتراک نمودند. در این گردهمایی از سوی علماء کرام و مسئولین کمیسیون، […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، در منطقۀ مفتوجه زنجیر ولسوالی شملزی، گردهمایی باشکوهی دایر شده است .

در این گردهمایی که روز گذشته دایر گردید، علماء کرام، متنفذین قومی، مجاهدین و عامۀ مسلمانان اشتراک نمودند.

در این گردهمایی از سوی علماء کرام و مسئولین کمیسیون، فرامین رهبری، لائحه کمیسیون، اصول، روش دعوت، هدایات بطور ترتیب بخوانش گرفته شد.

سپس از سوی علماء کرام برای عساکری که به مجاهدین پیوسته بودند، بیانات اصلاحی صورت گرفت.

به عساکر مذکور از سوی کمیسیون دعوت و ارشاد، کارت های امن نیز اعطاء گردید و موقف امارت اسلامی برای آنان واضح ساخته شد.

همچنین مردم بازارزنجیر خدمات خوبی به مهمانان و اشتراک کنندگان جلسه نموده و از این بابت بسیار اظهارخوشحالی نودند .

مردم منطقه نیز از مسئولین اظهار تشکر نموده و برای هرنوع همکاری اطمینان کامل دادند.

2021/7/1