زابل : گردهمایی بزرگی در شملزی به ابتکار کمیسیون جلب وجذب دایر گردید

گزارش های رسیده از ولایت زابل حاکی است که در قریه الیت لیری ولسوالی شملزی از سوی مسئولین کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی گردهمای بزرگی دایر شده است . این گردهمایی با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردید و سپس علمای کرام ، متنفذین قومی و مسئولین کمیسیون جلب و جذب هر یک […]

گزارش های رسیده از ولایت زابل حاکی است که در قریه الیت لیری ولسوالی شملزی از سوی مسئولین کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی گردهمای بزرگی دایر شده است .

این گردهمایی با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردید و سپس علمای کرام ، متنفذین قومی و مسئولین کمیسیون جلب و جذب هر یک به نوبۀ خود در مورد فرضیت جهاد، فضیلت و اهمیت آن سخنان مفصلی ارائه نمودند .

در پایان این گردهمایی ،علمای کرام، متنفذین قومی و عامۀ مسلمانان که در جلسه اشتراک نموده بودند، تعهد کردند که برای تقویۀ صف ، تلاش خواهند کرد که جوانان فریب خورده که در صفوف دشمن هستند دعوت داده و آنان را به صف ملت و مجاهدین بکشند .

این گردهمایی با دعای پرسوز برای نصرت مجاهدین و سربلندی اسلام به پایان رسید .

۲۰۱۶/۸/۲۴