زابل : گردهمایی با شکوهی در سیوری دایر گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی تازه فتح شدۀ سیوری، به غرض حفظ امنیت، فعالیت های کاری مسئولین امارت اسلامی در این ولسوالی و رفع مشکلات مردم یک گردهمایی با شکوهی دایر شده بود. در این گردهمایی متنفذین قومی، علماء کرام و عامۀ مسلمانان اشترک نموده بودند. در این گردهمایی […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی تازه فتح شدۀ سیوری، به غرض حفظ امنیت، فعالیت های کاری مسئولین امارت اسلامی در این ولسوالی و رفع مشکلات مردم یک گردهمایی با شکوهی دایر شده بود.

در این گردهمایی متنفذین قومی، علماء کرام و عامۀ مسلمانان اشترک نموده بودند.

در این گردهمایی در مورد بعضی از مسائل مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مردم نیز به همکاری همه جانبه خود اطمینان دادند.

این گردهمایی با دعای پرسوزی به پایان رسیده است .

۲۰۲۱/۷/۳