زابل : گردهمایی باشکوهی در شملزی دایر گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته به غرض بهتر نمودن امنیت، هماهنگی فعالیت های مسئولین و حل مشکلات مردم، در منطقۀ ادۀ زنجیر ولسوالی تازه فتح شدۀ شملزی، جلسه باشکوهی دایر شده است . در این گردهمایی، با مردم در مورد مشکلات شان نیز مفصلا گفت و شنید صورت گرفت و همچنین […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته به غرض بهتر نمودن امنیت، هماهنگی فعالیت های مسئولین و حل مشکلات مردم، در منطقۀ ادۀ زنجیر ولسوالی تازه فتح شدۀ شملزی، جلسه باشکوهی دایر شده است .

در این گردهمایی، با مردم در مورد مشکلات شان نیز مفصلا گفت و شنید صورت گرفت و همچنین علماء در مورد موضوعات مهم برای مردم سخنرانی کردند.

در پایان این جلسه، مردم حمایت قاطع شان را از مجاهدین اعلان نمودند و این جلسه با دعای پر سوزی به پایان رسید.

۲۰۲۱/۷/۱۳