زابل : کندک دشمن در شملزی مورد حمله قرار گرفت

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز گذشته کندک زنجیر را در ولسوالی شملزی مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند . در این عملیات از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست . ۲۰۱۶/۴/۱۸

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز گذشته کندک زنجیر را در ولسوالی شملزی مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست .

۲۰۱۶/۴/۱۸