زابل : کار تعمیر یک سرک در ساحۀ تحت حاکمیت مجاهدین آغاز گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که با تلاش های مسئولین فوائد عامۀ امارت اسلامی، کار تعمیر یک سرک بطول ۳۳ کیلومتر از شهر قلات تا منطقۀ باغ ولسوالی ارغنداب آغاز گردیده است . سرک مذکور که بطور اساسی تعمیر و پخته خواهد شد، دارای ۴۶ پلچک و ۷ دیوار استنادی خواهد بود. خبرمی افزاید […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که با تلاش های مسئولین فوائد عامۀ امارت اسلامی، کار تعمیر یک سرک بطول ۳۳ کیلومتر از شهر قلات تا منطقۀ باغ ولسوالی ارغنداب آغاز گردیده است .

سرک مذکور که بطور اساسی تعمیر و پخته خواهد شد، دارای ۴۶ پلچک و ۷ دیوار استنادی خواهد بود.

خبرمی افزاید که با تلاش مجاهدین کارسرک بطور اساسی انجام خواهد گرفت ان شاء الله و سپس کار ترمیم پلچک های شاهراه قندهار کابل نیز آغاز خواهد گردید.

۲۰۲۱/۷/۱۵