زابل : ولسوالی شهرصفا با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته مرکز ولسوالی شهرصفا مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن ۶ تن عسکر جابجا کشته شده و ۶ تن دیگر زخمی گردیده اند. خبرمی افزاید که شام روز گذشته نیروهای دشمن از تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام پوسته ها پا بفرار […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته مرکز ولسوالی شهرصفا مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن ۶ تن عسکر جابجا کشته شده و ۶ تن دیگر زخمی گردیده اند.

خبرمی افزاید که شام روز گذشته نیروهای دشمن از تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام پوسته ها پا بفرار گذاشته اند و کنترل ولسوالی با تمام ملحقاتش بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است.

از نیروهای دشمن چندین عراده وسایط و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله

۲۰۲۱/۷/۸