زابل : نیروهای دشمن یک فرد ملکی را در شاه جوی شهید کردند

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، اربکی های منطقۀ چینو در ولسوالی شها جوی، یک فرد ملکی ( رحمت الله ولد عبدالرزاق باشندۀ قلعه حاجی صاحب چینه که اکنو خانه اش در قریه کلاخیل است ) را چابجا بشهادت رسانده اند. شاهدان عینی می گویند که ملیشه های اربکی پس […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، اربکی های منطقۀ چینو در ولسوالی شها جوی، یک فرد ملکی ( رحمت الله ولد عبدالرزاق باشندۀ قلعه حاجی صاحب چینه که اکنو خانه اش در قریه کلاخیل است ) را چابجا بشهادت رسانده اند.

شاهدان عینی می گویند که ملیشه های اربکی پس از این جنایت، با جسد نامبرده یک تفنگچه گذاشته و از آن عکس گرفته اند نا به باداران خود بگویند که یک مجاهدن را بشهادت رسانده اند و از این طریق جیب خرچی از آنان به دست بیاورند.

۲۰۲۱/۳/۳