زابل :نیروهای دشمن یک فرد ملکی را در ارغنداب شهید کردند

از ولایت زابل خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 4 بجه، در منطق سرخسنگ ولسوالی ارغنداب، نیروهای دشمن خانه یک فرد ملکی ( حاجی آغامحمد کاکا ) را توسط توپ هدف قرار داه اند که در اثر آن پیر مرد مذکور جابجا بشهات رسیده است .  انالله وانا الیه راجعون  ۲۰۲۰/۱۱/۲۴

از ولایت زابل خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 4 بجه، در منطق سرخسنگ ولسوالی ارغنداب، نیروهای دشمن خانه یک فرد ملکی ( حاجی آغامحمد کاکا ) را توسط توپ هدف قرار داه اند که در اثر آن پیر مرد مذکور جابجا بشهات رسیده است .  انالله وانا الیه راجعون

 ۲۰۲۰/۱۱/۲۴