زابل : نیروهای دشمن در شهر صفا هدف دو انفجار قرار گرفتند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ صبح ، در منطقۀ رباط ولسوالی شهر صفا ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . پس از این انفجار ، یک موتر زرهی دشمن که بسوی محل انفجار در حرکت بود، هدف انفجار قرار گرفت . در این انفجارها […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ صبح ، در منطقۀ رباط ولسوالی شهر صفا ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

پس از این انفجار ، یک موتر زرهی دشمن که بسوی محل انفجار در حرکت بود، هدف انفجار قرار گرفت .

در این انفجارها از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۵/۶