زابل : نیروهای اجیر یک فرد ملکی را در شهر قلات بشدت زخمی کردند

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز ظهر ساعت ۱۲ بجه، نیروهای اجیر بر سرک میزان در مربوطات شهر قلات، یک فرد ملکی ( حاجی عبدالقیوم ) را از موتر پیاده نموده و سپس آزاد نموده اند. خبرمی افزاید، هنگامی که نامبرده حرکت کرده و چند متری رفته بود که اجیران بر وی فیر […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که امروز ظهر ساعت ۱۲ بجه، نیروهای اجیر بر سرک میزان در مربوطات شهر قلات، یک فرد ملکی ( حاجی عبدالقیوم ) را از موتر پیاده نموده و سپس آزاد نموده اند.

خبرمی افزاید، هنگامی که نامبرده حرکت کرده و چند متری رفته بود که اجیران بر وی فیر گشوده و وی را بشدت زخمی کرده اند.

 

۲۰۲۱/۳/۳