زابل : موتر قومندان لوای دشمن انفجار داده شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۶ عصر، در منطقۀ خالا از مربوطات شهر قلات ، موتر زرهی قومندان لیوای دشمن بر سرک سیوری انفجار داده شده است . در این انفجار دشمن بطور کامل تکه تکه شده است  ۵ تن از اجیران در آن جابجا بهلاکت رسیدند اما از سرنوشت […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۶ عصر، در منطقۀ خالا از مربوطات شهر قلات ، موتر زرهی قومندان لیوای دشمن بر سرک سیوری انفجار داده شده است .

در این انفجار دشمن بطور کامل تکه تکه شده است  ۵ تن از اجیران در آن جابجا بهلاکت رسیدند اما از سرنوشت شخص قومندان تا کنون اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۵/۱۰