زابل : مسئولین کمیسیون صحت از کلینیک BHC در شهرصفا دیدن کردند

از ولایت زابل خبر رسیده است که مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی، از کلینیک BHC در بازار تازه فتح شدۀ بازارجلدک در ولسوالی شهرصفا دیدن نموده اند. در این دیدار، مسئولین به داکتران و پرسونل کلینیک در مورد امنیت و حفاظت شان و همچنین برابرنمودن سهولیات کاری، اطمینان دادند و آنان را به توجه بیشتر […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی، از کلینیک BHC در بازار تازه فتح شدۀ بازارجلدک در ولسوالی شهرصفا دیدن نموده اند.

در این دیدار، مسئولین به داکتران و پرسونل کلینیک در مورد امنیت و حفاظت شان و همچنین برابرنمودن سهولیات کاری، اطمینان دادند و آنان را به توجه بیشتر به کارهای شان و خدمت به مردم تشویق کردند.

افراد مذکور نیز به مسئولین اطمینان داده و تعهد سپردند که برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزند.

۲۰۲۱/۷/۱۳