زابل : مرکز ولسوالی میزان و پوسته های امنیتی مورد حمله قرار گرفت

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز گذشته در جریان عملیات ” عــمــری  ” مرکز ولسوالی میزان و پوسته های امنیتی و دفاعی آن را مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست […]

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز گذشته در جریان عملیات ” عــمــری  ” مرکز ولسوالی میزان و پوسته های امنیتی و دفاعی آن را مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز بمقام شهادت نایل شده است . تقبله الله تعالی

۲۰۱۶/۴/۱۴