زابل : مرکز اردوی اجیر و پوسته های دفاعی شان مورد حمله قرار گرفت

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز  گذشته در جریان عملیات بهاری عمری ، مرکز اردوی اجیر را در ولسوالی دایچوپان و پوسته های گل و زنجیر را موردحملۀ مسلحانه قرار داده اند . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست […]

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز  گذشته در جریان عملیات بهاری عمری ، مرکز اردوی اجیر را در ولسوالی دایچوپان و پوسته های گل و زنجیر را موردحملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۴/۱۳