زابل : قرارگاه دشمن درشاجوی هدف سلاح ثقیله قرارگرفت

ازولایت زابل خبر رسیده است که حوالی ساعت ۵ بجه عصر روز گذشته ، مجاهدین امارت اسلامی قرارگاه دشمن را درمنطقه موسی زیی ازمربوطات ولسوالی شاجوی هدف توپ هفتادو پنج قرارداده اند . دراین عملیات به دشمن خسارات زیاد وارد گشته است که البته ازجزئیات آن تاکنون اطلاعی دردست نیست . ۲۰۱۶/۴/۵

ازولایت زابل خبر رسیده است که حوالی ساعت ۵ بجه عصر روز گذشته ، مجاهدین امارت اسلامی قرارگاه دشمن را درمنطقه موسی زیی ازمربوطات ولسوالی شاجوی هدف توپ هفتادو پنج قرارداده اند .

دراین عملیات به دشمن خسارات زیاد وارد گشته است که البته ازجزئیات آن تاکنون اطلاعی دردست نیست .

۲۰۱۶/۴/۵