زابل : عساکر اجیر از یک کندک و ۳ پوسته در شهرصفا پا بفرار گذاشتند

از ولایت زابل خبر رسیده است که شام روز گذشته نیروهای دشمن از یک کندک و ۳ پوسته در منطقۀ هزارتک ولسوالی شهرصفا که از مدت ها در محاصرۀ مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. خبرمی افزاید که نیروهای دشمن از کندک نزدیک قریه خان شملزی، از پوستۀ جدید هزارتک، از پوستۀ دکان های مشهور به […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که شام روز گذشته نیروهای دشمن از یک کندک و ۳ پوسته در منطقۀ هزارتک ولسوالی شهرصفا که از مدت ها در محاصرۀ مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

خبرمی افزاید که نیروهای دشمن از کندک نزدیک قریه خان شملزی، از پوستۀ جدید هزارتک، از پوستۀ دکان های مشهور به دوسره و از پوستۀ ملتنی فرار کرده اند.

همچنین روز گذشته کندک دشمن در منطقۀ رباط مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت و دیشب بار دیگر کندک دشمن هدف سلاح های ثقیله و خفیفه مجاهدین قرار گرفت که در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

 

۲۰۲۱/۷/۶