زابل: رینجر در نوبهار منهدم و ۴ عسکر در آن کشته شدند

عصر دیروز ساعت ۵ بر موتر رینجر نیروهای دشمن یک حلقه ماین جاسازی شده در نزدیکی قریهء بابوکی لورگی مربوط ولسوالی نوبهار انفجار داده شده که انفجار قوی رخ داد. در نتیجهء انفجار موتر رینجر منهدم و ۴ عسکر سوار در آن در جا کشته شدند. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

عصر دیروز ساعت ۵ بر موتر رینجر نیروهای دشمن یک حلقه ماین جاسازی شده در نزدیکی قریهء بابوکی لورگی مربوط ولسوالی نوبهار انفجار داده شده که انفجار قوی رخ داد.

در نتیجهء انفجار موتر رینجر منهدم و ۴ عسکر سوار در آن در جا کشته شدند.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵