زابل : ریاست مالداری و زراعت در تمام ولسوالی های فتح شده، دفاترخود را فعال نموده است

از ولایت زابل خبر رسیده است که کمیسیون زراعت و مالداری امارت اسلامی در تمام ولسوالی های فتح شدۀ این ولایت، دفاترخویش را فعال نموده و مدیران خویش را منسوب نموده است. کمیسیون مذکور برای دهقانان که زمین ها و باغ های شان به علت بی آبی در حال خشک شدن است، چاه های آب […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که کمیسیون زراعت و مالداری امارت اسلامی در تمام ولسوالی های فتح شدۀ این ولایت، دفاترخویش را فعال نموده و مدیران خویش را منسوب نموده است.

کمیسیون مذکور برای دهقانان که زمین ها و باغ های شان به علت بی آبی در حال خشک شدن است، چاه های آب و برمه ایجاد خواهد کرد ان شاء الله

دهقانان و مالداران بخاطر حل مشکلات شان به دفاتر کمیسیون مراجعه خواهند نمایند.

۲۰۲۱/۷/۱۸