زابل : دو عراده موتر و یک عراده تانک ضربتی دشمن در شهرصفا تخریب گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که یک قوای کلان دشمن از شهرقلات مرکز این ولایت بسوی مرکز ولسوالی شهرصفا در حرکت بود که امروز ظهر حوالی ساعت 11 بجه، یک عراده موتر کاماز قوای دشمن نزدیک پول سوخته هدف انفجار ماین قرارگرفت و پس از آن قوای دشمن از پل مذکور تا پمپ حاجی […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که یک قوای کلان دشمن از شهرقلات مرکز این ولایت بسوی مرکز ولسوالی شهرصفا در حرکت بود که امروز ظهر حوالی ساعت 11 بجه، یک عراده موتر کاماز قوای دشمن نزدیک پول سوخته هدف انفجار ماین قرارگرفت و پس از آن قوای دشمن از پل مذکور تا پمپ حاجی عبدالعزیز مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین نیز قرار گرفت که در طی آن تلفات سنگین به دشمن وارد شد.

در همین حال یک کاروان دیگر دشمن که از قندهار آمده و شب را در مرکز ولسوالی گذرانده بود سپس هنگامی که باز در حال حرکت بود، یک عراده تانک ضربتی کاروان دشمن امروز بامداد در عقب دکان های ولسوالی هدف انفجار ماین قرار گرفت و همچنین حوالی ساعت 11 و نیم بجه، یک رینجر دشمن در ماندۀ حاجی اسحاقزی کاکا هدف انفجار ماین قرار گرفت و تمام سرنشینان آن کشته شدند .

خبرمی افزاید که کاروان مذکور باز بسوی شهرقندهار حرکت کرده است اما قوای دشمن که از شهر قلات آمده بود تا کنون در ساحه در تحت محاصرۀ مجاهدین قرار دارد.

در این عملیات به مجاهدین تا کنون بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .
2020/11/21