زابل : در طی حمله بر مرکز ولسوالی شاه جوی به دشمن تلفات وارد شد

از ولایت زابل خبر رسیده است که مجاهدین امارت اسلامی امروز صبح در آغاز عملیات بهاری ” عمری  ” مرکز ولسوالی شاه جوی را توسط توپ ۸۲ میلی متری مورد حمله قرار داده اند و همچنین پوستۀ دشمن را در منطقل تازی مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند . در این عملیات به دشمن تلفات […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که مجاهدین امارت اسلامی امروز صبح در آغاز عملیات بهاری ” عمری  ” مرکز ولسوالی شاه جوی را توسط توپ ۸۲ میلی متری مورد حمله قرار داده اند و همچنین پوستۀ دشمن را در منطقل تازی مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

در جریان این عملیات ، دشمن سراسیمه گردید و به هر طرف فیر می کرد که در اثر آن یک طفل مجروح گردید .

همچنین در منطقۀ حسن کاری این ولسوالی در اثر انفجار ماین یک عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسید و درمنطقۀ عبدالرؤف قلعه پوستۀ دشمن حوالی ظهر مورد حملۀ قرار گرفت که در اثر آن به دشمن تلفات وارد شد .

دشمن اکنون در منطقه در حالت اضطراب و سراسیمگی شدیدی قرار دارد و به هر سو فیر می کند .

جزئیات بیشتر از این عملیات متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۱۶/۴/۱۲