زابل : در اثر بمباردمان دشمن یک خانه در سیوری تخریب شده است

از ولایت زابل خبر رسیده است که چند روز قبل نیروهای دشمن در قریه آخندزاده خیل ولسوالی سیوری، خانه یک فرد ملکی ( سیدشاه ) را هدف قرار داده اند که در اثر آن اگرچه به کدام کسی کدام زیان جانی وارد نشده بود، اما علاوه بر تلفات مالی دیگر، ۱۶ راس گوسفند در خانۀ […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که چند روز قبل نیروهای دشمن در قریه آخندزاده خیل ولسوالی سیوری، خانه یک فرد ملکی ( سیدشاه ) را هدف قرار داده اند که در اثر آن اگرچه به کدام کسی کدام زیان جانی وارد نشده بود، اما علاوه بر تلفات مالی دیگر، ۱۶ راس گوسفند در خانۀ مذکور نیز تلف شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱