زابل : در اثر بمباردمان دشمن در ارغنداب به باغ های مردم زیان وارد شده است

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در مناطق طاوس خیل، کوه هزارخیل و ده افغان ولسوالی ارغنداب، طیاره های جنگندۀ دشمن بمباردمان شدید انجام داده است. در این بمباردمان به مردم و مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است اما به باغ های مردم در قریه کشیان زیان سنگین وارد شده است . ۲۰۲۱/۵/۱۹

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در مناطق طاوس خیل، کوه هزارخیل و ده افغان ولسوالی ارغنداب، طیاره های جنگندۀ دشمن بمباردمان شدید انجام داده است.

در این بمباردمان به مردم و مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است اما به باغ های مردم در قریه کشیان زیان سنگین وارد شده است .

۲۰۲۱/۵/۱۹