زابل : در اثر اصابت هاوان دشمن وحشی ۶ طفل و یک زن در شهرقلات زخمی شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب در اثر اصابت مرمی هاوان اجیر بر خانۀ حاجی تور در قریۀ مریان از مربوطات جوجگری شهر قلات، ۶ طفل و یک خانم بشدت زخمی شده اند. این در حالی است که در ساحه نه کدام درگیری و نه هم کدام تحرک نظامی وجود داشت. ۲۰۲۱/۸/۱

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب در اثر اصابت مرمی هاوان اجیر بر خانۀ حاجی تور در قریۀ مریان از مربوطات جوجگری شهر قلات، ۶ طفل و یک خانم بشدت زخمی شده اند.

این در حالی است که در ساحه نه کدام درگیری و نه هم کدام تحرک نظامی وجود داشت.

۲۰۲۱/۸/۱