زابل : در اثر اصابت هاوان دشمن وحشی 6 طفل و یک زن در شهرقلات زخمی شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب در اثر اصابت مرمی هاوان اجیر بر خانۀ حاجی تور در قریۀ مریان از مربوطات جوجگری شهر قلات، 6 طفل و یک خانم بشدت زخمی شده اند. این در حالی است که در ساحه نه کدام درگیری و نه هم کدام تحرک نظامی وجود داشت. 2021/8/1

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب در اثر اصابت مرمی هاوان اجیر بر خانۀ حاجی تور در قریۀ مریان از مربوطات جوجگری شهر قلات، 6 طفل و یک خانم بشدت زخمی شده اند.

این در حالی است که در ساحه نه کدام درگیری و نه هم کدام تحرک نظامی وجود داشت.

2021/8/1