زابل : داروهای تاریخ گذشته در شاه جوی به آتش کشیده شد

از ولایت زابل خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته مسئولین کمیسیون صحت عامۀ امارت اسلامی به همکاری همکاران محلی خود از کلنیک ها و داروخانه های مناطق خانوخیل، پرلخیل، پیروزو، بازوگی، خردوزی، هوتکزی، محمدخیل، کاش، انجر، شیخال، برج و چمبر ولسوالی شاه جوی دیدن نمودند و در جریان آن از دارو ها […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته مسئولین کمیسیون صحت عامۀ امارت اسلامی به همکاری همکاران محلی خود از کلنیک ها و داروخانه های مناطق خانوخیل، پرلخیل، پیروزو، بازوگی، خردوزی، هوتکزی، محمدخیل، کاش، انجر، شیخال، برج و چمبر ولسوالی شاه جوی دیدن نمودند و در جریان آن از دارو ها به دقت تفتیش به عمل امد.

در این تفتیش مقداری دارو تاریخ گذشته از کلنیک ها کشف و ضبط گردید و سپس در محضر عام به آتش کشیده شد و در تحت چوکات کمیسیون مذکور، معلومات ضروری به داروخانه ها داده شد تا از فروش همچو داروها در آینده خود داری کنند.
۲۰۲۰/۱۰/۱۹