زابل : داروهای تاریخ گذشته در خاک افغان حریق گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در طی یک تفتیش و ارزیابی سرزده از سوی مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی در ولسوالی خاک افغان، مقداری دارو تاریخ گذشته کشف و ضبط شده است . مجاهدین داروهای کشف شده را در ملاء عام به آتش کشیده و از صاحبان داروخانه ها و کلینیک […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در طی یک تفتیش و ارزیابی سرزده از سوی مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی در ولسوالی خاک افغان، مقداری دارو تاریخ گذشته کشف و ضبط شده است .

مجاهدین داروهای کشف شده را در ملاء عام به آتش کشیده و از صاحبان داروخانه ها و کلینیک ها خواسته اند که به اصول صحت پایبند بوده و از فروش و نگهداری همچو داروها جدا خود داری کنند.

۲۰۲۱/۶/۲۹