زابل : حملۀ مجاهدین بر مرکز ولسوالی اتغر و پوسته های امنیتی

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل اطلاع داده اند که امروز صبح در آغاز عملیات بهاری ” عمری  ” مرکز ولسوالی اتغر و پوسته های دفاعی و امنیتی دشمن اجیر را مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست […]

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل اطلاع داده اند که امروز صبح در آغاز عملیات بهاری ” عمری  ” مرکز ولسوالی اتغر و پوسته های دفاعی و امنیتی دشمن اجیر را مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۴/۱۲