زابل : حمله بر اجیران داخلی نزدیک مرکز شینکی

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز گذشته حوالی ساعت 5 بجه ، عساکر اجیر میان قریه های بابو و ملکیزی نزدیک مرکز ولسوالی شینکی مشغول خوردن توت بودند که موردحملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند . در این عملیات دشمن اجیر با متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشته است . […]

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که عصر روز گذشته حوالی ساعت 5 بجه ، عساکر اجیر میان قریه های بابو و ملکیزی نزدیک مرکز ولسوالی شینکی مشغول خوردن توت بودند که موردحملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند .

در این عملیات دشمن اجیر با متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشته است .

2015/5/25