زابل : برج های یک مرکز دشمن در شملزی تخریب گردید و ۸ تن از اجیران در آن کشته و زخمی شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، کمپاین دشمن در ولسوالی شملزی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات برج های کمپاین بطور کامل تخریب گردیده است و ۶ تن از اجیران در آن کشه شده و ۲ تن دیگر زخمی گردیده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۴

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، کمپاین دشمن در ولسوالی شملزی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات برج های کمپاین بطور کامل تخریب گردیده است و ۶ تن از اجیران در آن کشه شده و ۲ تن دیگر زخمی گردیده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴