زابل : اجیران یک فرد ملکی را در ارغنداب شهید کردند

از ولایت زابل خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ طاوس خیل ولسوالی ارغنداب، نیروهای دشمن یک نوجوان ( میرزا ولد حمیدالله کاکا ) را در مقابل خانه اش مورد هدف  دراگانوف قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند. انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۱/۵/۲۰

از ولایت زابل خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ طاوس خیل ولسوالی ارغنداب، نیروهای دشمن یک نوجوان ( میرزا ولد حمیدالله کاکا ) را در مقابل خانه اش مورد هدف  دراگانوف قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند. انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۵/۲۰