زابل : اجیران داخلی از یک پوسته شان پا بفرار گذاشتند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که بامداد روز گذشته یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر در میان مناطق کجیر خیل و موسی زو در مربوطات ولسوالی شاه جوی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این درگیری که تا حوالی بعد از ظهر دوام داشت، نیروهای کمکی به پوسته مذکور رسیدند […]

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که بامداد روز گذشته یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر در میان مناطق کجیر خیل و موسی زو در مربوطات ولسوالی شاه جوی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این درگیری که تا حوالی بعد از ظهر دوام داشت، نیروهای کمکی به پوسته مذکور رسیدند و اجیران به همراه نیروهای کمکی تعمیر پوسته را تخلیه نموده و پا بفرار گذاشتند .

در این عملیات از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی دردست نیست .

 

۲۰۱۶/۴/۱