زابل : اجیران از یک کندک و یک پوسته در شهرصفا پا بفرار گذاشتند

از ولایت زابل خبر رسدیه است که امروز بعد از ظهر کنترل کندک کلان و مهم دشمن در منطقۀ جلدک ولسوالی شهرصفا به دست مجاهدین افتاده است. همچنین در منطقۀ ماندۀ سلام جان آغا، یک پوستۀ دشمن به دست مجاهدین افتاده است و نیروهای دشمن بسوی مرکز ولایت پا بفرار گذاشتند. در مراکز دشمن مقداری […]

از ولایت زابل خبر رسدیه است که امروز بعد از ظهر کنترل کندک کلان و مهم دشمن در منطقۀ جلدک ولسوالی شهرصفا به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین در منطقۀ ماندۀ سلام جان آغا، یک پوستۀ دشمن به دست مجاهدین افتاده است و نیروهای دشمن بسوی مرکز ولایت پا بفرار گذاشتند.

در مراکز دشمن مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۲۶