دو عسکر در مرکز غزنی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه قلعه نو مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد. هچنان ساعت ۷ شام دیروز درمنطقه موی مبارک یک تن پولیس طی یک حمله مسلحانه کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه قلعه نو مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد.

هچنان ساعت ۷ شام دیروز درمنطقه موی مبارک یک تن پولیس طی یک حمله مسلحانه کشته شد.