دو بیس مهم دشمن در بغلان مرکزی فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مراکز دشمن درمنطقه کوزچنار وعرب ها در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حملات گستردۀ انجام دادند. حملات ظهر امروز صورت گرفت که در نتیجه ان بیس دولت اربکی در منطقه کوزچنار وبیس نورالحق درمنطقه عرب ها کاملا فتح گردید. خبرمیگوید که عساکردشمن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مراکز دشمن درمنطقه کوزچنار وعرب ها در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حملات گستردۀ انجام دادند.

حملات ظهر امروز صورت گرفت که در نتیجه ان بیس دولت اربکی در منطقه کوزچنار وبیس نورالحق درمنطقه عرب ها کاملا فتح گردید.

خبرمیگوید که عساکردشمن در برابر حملات مجاهدین مورال باخته شدند واز منطقه ذلت بار فرار مینمایند.

مجاهدین مسوول درمنطقه میگویند که با فتح این بیس های متذکره منطقه وسیعی(همچو کوزچنار، دندخیل، کولابی، عرب ها، جدران وقریه نوآباد) کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت وساحه فعالیت مجاهدین بیشتر توسعه یافت.