در ۸ ولسوالی بلخ، ۴۴ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

براساس خبر،  در ۸ ولسوالی ولایت بلخ  ۴۴ عسکر، پولیس واربکی  با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره  بعد از درک حقایق  واستفاده از فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله وتلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی در ولسوالی های کلدار، زارع، دولت اباد، شولگر، نهرشاهی، کشنده، چاربولک وبلخ خاص با مجاهدین پیوستند وشهرت […]

براساس خبر،  در ۸ ولسوالی ولایت بلخ  ۴۴ عسکر، پولیس واربکی  با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد متذکره  بعد از درک حقایق  واستفاده از فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله وتلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی در ولسوالی های کلدار، زارع، دولت اباد، شولگر، نهرشاهی، کشنده، چاربولک وبلخ خاص با مجاهدین پیوستند وشهرت مختصرآنان قرار ذیل میباشد:

۱: شریف الله ولد  محمد الله  ولسوالی بلخ وظیفه عسکر

۲: روح الله ولد محمد الله ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۳: امیر محمد ولد عبدالاحد ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۴: نور محمد ولد  خان ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۵ : محمد کمال الدین ولد طاهر ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۷: شیر علم ولد محمد امین ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۸: فدا محمد ولد امیر جان ولسوالی ځاص بلخ وظیفه عسکر

۹: عبدالخالق ولد عبدالاحد ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۱۰: فضل نبی ولد ګل امین ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۱۱: شریف الله ولد نیاز ګل ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۱۲: فخرالدین ولد شمس الدین ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

۱۳: نجثب الله ولد عطاالله ولسوالی زارع وظیفه پولیس

۱۴: خال مراد ولد حاجی مراد ولسوالی زارع وظیفه پولیس

۱۵: عصمت الله ولد عبدالله ولسوالی زارع وظیفه پولیس

۱۶: نعمت الله ولد عبدالخلیل ولسوالی دولت اباد وظیفه اربکی

۱۷: غفور ولد امین ولسوالی کالدار وظیفه عسکر

۱۸: اقمراد ولد عبدالقادر ولسوالی کلدار وظیفه عسکر

۱۹: قیاس ولد غفور ولسوالی کلدار وظیفه عسکر

۲۰: محمد  سخی ولد عبدالحمیدولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۱: عبدالباقی ولد عبدالخالق ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۲: فضل نور ولد نورالحق ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۳: جوره بای ولد علم ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۴: مصباح ولد مصلح ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۵: قاسم ولد محمدولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۶: جمشید ولد فیض الله ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۷: غیب الله ولد محمد  عظیم ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۸: دانش ولد هارون ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۲۹: مولان ولد محمد خان ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۳۰: داود ولد معراج الدین ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۳۱: صاحب ګل ولد افضل ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۳۲: غلام محمد ولد محمد عظیم ولسوالی کشنده وظیفه عسکر

۳۳: محمد نبی ولد غلام نبی

۳۴: حمید الله ولد محمد خان ولسوالی دهدادی وظیفه اربکی

۳۵: جابر ولد عید محمد ولسوالی دهدادی وظیفه اربکی

۳۶: نجب الله ولد جمع الدین ولسوالی چهار بولک وظیفه اربکی

۳۷: میر علم ولد محمد ولی ولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

۳۸: عجب ګل ولد باب جمعه ولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

۳۹: قدر ت الله ولد علی قل ولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

۴۰ : ضمیر ولد جمعه خان ولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

۴۱: حمید ولد سلام

۴۲ : شاهزاده ولد میر قاسم ولسوالی شلګره وظیفه اربکی

۴۳: جنت ګل ولد محمد گل ولسوالی شولګره وظیفه اربکی

۴۴: غلام محمد  ولد فیض محمد ولسوالی نهر شاهی وظیفه اربکی

خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زنده گی عادق بر گشتند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی  نمودند.