در ۶ ولسوالی بلخ، ۶۶ کارمند اداره ارگ با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۶۶ عسکر، پولیس واربکی  در ولسوالی های زارع، شولگر، دولت اباد، بلخ خاص، چهاربولک وچمتال ولایت بلخ باستفاده از فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله وتلاش های مسئولین کمیسیون جلب وجذب صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند. اسامی این افراد قرار ذیل […]

بر اساس خبر، ۶۶ عسکر، پولیس واربکی  در ولسوالی های زارع، شولگر، دولت اباد، بلخ خاص، چهاربولک وچمتال ولایت بلخ باستفاده از فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله وتلاش های مسئولین کمیسیون جلب وجذب صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند ومجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال کردند.

اسامی این افراد قرار ذیل میباشد:

۱ عبدالغفار ولد عبدالستار وظیفه  اربکی ولسوالی کالدار

۲ نعمت الله ولد عبدالله

۳ خیرالله ولد خدای نظر

۴ عبدالرازق ولد امان

۵ قاسم ولد امام نظر

۶ امین ولد عبدالکریم

۷ عبدالحمید ولد رحمان بردی

۸ حلیم ولد عبدالغفور

۹ خدای نظر ولد نور محمد

۱۰ ارتق ولد فنجی

۱۱عبدالرسول ولد غبدالغفور

۱۲ نور جان ولد اق محمد

۱۳ محمد حلیم غاءبنظر

۱۴ عبدالله ولدنورمحمد

۱۵ غوث الدین ولد کمالدین

۱۶ نظر ولد جوره

۱۷ زین الله ولدمحمد الله وظیفه اربکی ولسوالی زاری

۱۸ غوث الدین ولد نورالدین

۱۹ امان الله ولد امرالدین

۲۰ حضرت ولد نورالله

۲۱ امان ولد امرالدین

۲۲ جمعه ولد عطاالله

۲۳ رمضان ولد عبدالعزیز وظیفه  پولیس ولسوالی بلخ

۲۴ میر احمد ولدسید احمد

۲۵ فقیر شاه ولد احمد شاه

۲۶ جمعه دین ولد محمد شریف

۲۷ غفور ولد روزی بای

۲۸ محمد خان ولد محمد جان

۲۹ حبیب الله  ولد عزیز الله

۳۰ عبدالرسول  ولد غوث الدین

۳۱ اعجازالحق ولد غلام قادر

۳۲ طالب ولد محمد اعظم

۳۳ جمع الدین محمد اعظم

۳۴ سمیع الله ولد عبدالراحمان

۳۵ امیر ګل ولد شیر جان

۳۶ اسدالله ولد جبار

۳۷ نقیب ولد نور محمد

۳۸ فیروز ګل محمد

۳۹ ناصر ولد عبدالعزیز

۴۰ میر حمزه ولد محمد اکرم

۴۱ ګل محمد  ولد محمد ظریف

۴۲ غلام رسول ولد غلام نبی

۴۳ خیرالله ولد یوسف

۴۴ صدیق الله ولد داود

نصرالله ولد بسم الله وظیفه اردو ولسوالی چمتال

۴۵ ګل زمان ولد عبدالمنان

۴۶ بهاالدین ولد جمعه دین

۴۷ تلا محمد ولد نظر  محمد

۴۷ ظاهر شاه ولد عبدالحلیم

۴۸ امرالله ولد روستم

۴۹ خیر محمد  ولد  نظر  محمد وظیفه  اردو  ولسوالی  چهار بولک

۵۰ نعمت الله ولد بسم الله

۵۱ امرالدین ولد داود

۵۲ شفیع الله ولد جمعه دین

۵۳ حفیط الله ولد عبدالرحیم

۵۳ عزیزالله ولد جمعه دین

۵۴ نجب الله ولد غلام رسول

۵۵ محمد  حکیم  احمد جان

۵۶ جوره بای ولد غلام  علی وظیفه پولیس ولسوالی شولګر

۵۷ محمد ګل ولدشکرالله

۵۸ ناصر ولد عزیز وظیفه اربکی  ولسوالی  دهدادی

۵۹ جاوید ولد شمس الدین

۶۰ ګل محمد ولد محمد  ظریف

۶۱نعمت الله ولدخلیل وظیفه  اربکی ولسوالی دولت اباد

۶۲ غلام رسول ولد غلام نبی

۶۳ عبدالرازق ولد سید مر تضا

۶۴ محمد یاسین ولد روزی بای

۶۵ شیر محمد ولد محمد  مراد

خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.