در ۴ ولسوالی ولایت بلخ، ۲۲ کارمند اداره دست نشانده با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲۲ عسکر، پولیس واربکی  در ولسوالی های چهاربولک، شولگر، چاهی، کالدار وزارع ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان به گرمی استقبال […]

بر اساس خبر، ۲۲ عسکر، پولیس واربکی  در ولسوالی های چهاربولک، شولگر، چاهی، کالدار وزارع ولایت بلخ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره طی چند روز گذشته دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان به گرمی استقبال کردند.

اسامی آنان قرار ذیل میباشد:

۱ شیخ ولد وزیر ګل

۲ غلام سخی ولد عوض بدل

۳ محمد قاسم ولد حاکی افغان

۴ ګل اغا ولد قطب الدین

۵ ګل علم ولد احمد شاه

۶ رازمحمد ولد باز محمد

۷  محمد ولدسخی داد

۸ ارا قومندان ولد چاری

۹ اق محمد ولد عبدالغنی

۱۰ شراف الدین ولد حیث قل

۱۱ عبدالحمید ولد  موسی

۱۲  اسد الله ولد الله مراد

۱۳ محمد حسین ولد غلام نبی

۱۴ عبدالحفیظ ولد عبدالواحد

۱۵ عزت الله ولدعبدالخلیل

۱۶ نصرالله ولد محی الدین

۱۷ صلاح الدین ولد حاجی بردی

۱۸ ظریف ولد رشید

۱۹ حبیب الله ولد نصر الله

۲۰ جمعه خان ولد غلام غوث

۲۱ حکمت الله ولد محمد کریم

۲۲ یار محمد ولد حاجی سید

خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.