در 4 ولسوالی ننگرهار, 32 عسکر, پولیس واربکی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 32 عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های پچیراگام, شیرزاد, خوگیانی وسرخرود ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی 2 هفته گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. واسامی آن قرار ذیل میباشد: ولسوالۍ پچیرآگام ۱. […]

بر اساس خبر, 32 عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های پچیراگام, شیرزاد, خوگیانی وسرخرود ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی 2 هفته گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.
واسامی آن قرار ذیل میباشد:
ولسوالۍ پچیرآگام
۱. سلیم ولد گل محمد
۲.سحرگل ولد اخترگل
۳.ولي خان ولد میرافضل
۴.حضرت علي ولد میدان
۵.خان اغا ولد شاه محمود
۶.جمیل الرحمان ولد عبدالرحمان
۷.گل رحمان ولد لعل خان
۸. سردارمحمد ولد محمد داؤد
۹ شمالي ولد صالح گل
۱۰.محمد امین ولد خان محمد
۱۱. داؤد ولد ظاهرخان
۱۲. نیازولي ولد بازمحمد
۱۳. عبدالحلیم ولد شیرولي
۱۴. شیرزمان ولد نائب خان
۱۵. اخترزمان ولد شیرزمان
شیرزادو ولسوالۍ
۱۶.سبزعلي ولد اکبرخان
۱۷. پاکستان ولد نورستان
۱۸.نوراغا ولد قاسم
۱۹. حیات خان ولد عبدالقیوم
۲۰. رئیس خان ولد ادم خان
۲۱. طلامحمد ولد عطامحمد
۲۲. تورخان ولد ملا مئین خان
۲۳. فصیح الله ولد خان محمد
۲۴.عطامحمد ولد لعل گل
۲۵. اول خان ولد شیرمحمد
۲۶. مسعود ولد مصطفی
۲۷. کامران ولد مصطفی

ولسوالۍ خوگیاڼو
۲۸. هیواد ولد خاکسار
۲۹. عزیزالله ولد حضرت خان
۳۰. عبدالبصیر ولد ذاکر
۳۱. شریف الله ولد خیرالله

ولسوالۍ سرخرود
۳۲ عبدالرحمان ولد لالاجان
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.