در پکتیکا ولوگر ۲ عسکر به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، یک عسکر (سیدعباس فرزند اکبرخان) باشنده قریه عاشق خیل ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. وی که در مرکز ولایت زابل ایفای وظیفه مینمود بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته امروز به مجاهدین تسلیم شد. همچنان یک عسکر دیگر (حاجی محمد فرزند یارمحمد) در ولایت […]

به اساس خبر، یک عسکر (سیدعباس فرزند اکبرخان) باشنده قریه عاشق خیل ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

وی که در مرکز ولایت زابل ایفای وظیفه مینمود بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته امروز به مجاهدین تسلیم شد.

همچنان یک عسکر دیگر (حاجی محمد فرزند یارمحمد) در ولایت لوگر نیز به مجاهدین پیوست.

عسکر متذکره باشنده قریه تنک کاوکنج ولسوالی ازره آن ولایت دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، امروز به مجاهدین تسلیم شد.