در مرکز ولایت قندز ۸ عسکر کماندوی دشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، عساکر کماندوی دشمن درمنطقه نزدیک پل چرخاب واقع در وازه شرقی شهر قندز حمله کردند. حمله حوالی دیشب صورت گرفت که دراثران حمله دشمن کاملا دفع گردید و۴ عسکر کماندوی دشمن کشته  و۴ تن دیگر زخمی شدند. ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.

به اساس خبر، عساکر کماندوی دشمن درمنطقه نزدیک پل چرخاب واقع در وازه شرقی شهر قندز حمله کردند.

حمله حوالی دیشب صورت گرفت که دراثران حمله دشمن کاملا دفع گردید و۴ عسکر کماندوی دشمن کشته  و۴ تن دیگر زخمی شدند.

ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.