در مرکز ولایت قندز ۱۶ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” عساکر مزدور را  درمنطقه لودین مربوطات مرکزولایت قندز هدف یک انفجار تاکتیکی قرار دادند. انفجار ساعت ۱۲ چاشت امروز در پوسته قومندان بختیار اربکی که چندروزقبل توسط مجاهدین فتح شده بود ودقیقا میان گذاری گردید وبعدا مجاهدین از آن عقب نشینی نموده بودند، صورت […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” عساکر مزدور را  درمنطقه لودین مربوطات مرکزولایت قندز هدف یک انفجار تاکتیکی قرار دادند.

انفجار ساعت ۱۲ چاشت امروز در پوسته قومندان بختیار اربکی که چندروزقبل توسط مجاهدین فتح شده بود ودقیقا میان گذاری گردید وبعدا مجاهدین از آن عقب نشینی نموده بودند، صورت گرفت که در نتیجه آن پوسته کاملا نابود گردید و۱۶ عسکر مزدور دران کشته وزخمی شدند.