در مرکز قندز،امام صاحب وچهاردره دست کم ۴۵ عسکر خارجی وداخلی کشته وزخمی شدند ونبرد ادامه دارد

گذارش ها از ولایت قندز حاکی است شمار زیاد عساکر اشغالگر خارجی به حمایت از مزدوران داخلی شان دربرابر مجاهدین امارت اسلامی وارد نبرد هستند. خبرمیگوید که به آغاز عملیات بهاری عمری، عساکر اشغالگر خارجی نیز مورال شان را از دست داده با تحمل تلفات از خطوط مقدم جبهه فرار کرده ،به مراکز امنی پناه […]

گذارش ها از ولایت قندز حاکی است شمار زیاد عساکر اشغالگر خارجی به حمایت از مزدوران داخلی شان دربرابر مجاهدین امارت اسلامی وارد نبرد هستند.

خبرمیگوید که به آغاز عملیات بهاری عمری، عساکر اشغالگر خارجی نیز مورال شان را از دست داده با تحمل تلفات از خطوط مقدم جبهه فرار کرده ،به مراکز امنی پناه می برند.

وازمنطقه متذکره شمار زیاد عساکر خارجی یکجا به سوی میدان هوایی فرار نمودند حتی عساکر خارجی میدان هوایی را هم ترک گفتند وبه مراکز بزرگ نظامی شان پناه بردند.

همچنان درجنگ ولسوالی چهارده ۱۱ عسکر کشته و۱۸ تن دیگر زخمی شدند.

ازسوی دیگر درنقاط مختلف ولسوالی امام صاحب با دشمن نبرد خونینی جریان دارد.

خبرمیگوید که عساکر دشمن هنگامی درمنطقه بزبایان کمین مجاهدین سرکوب شدند که میخواستند آن منطقه را پس تصرف شوند که درجریان عملیات عمری از کنترول شان خارج شده بود.

ودرین کمین مجاهدین ، ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

همچنان درمنطقه ناصر مربوطات ان ولسوالی نیز با دشمن نبرد سنگینی صورت گرفت که در جریان آن ۳ عراده موتر سایکل ومقادیر زیاد سلاح ومهمات غنیمت گرفته شد.

ودرجریان نبرد ساعت ۴ عصر امروز درمنطقه کول ارباب خیل هنگامی نبرد شدیدی آغاز گردید که عساکر دشمن تلاش کردند تا عساکر محاصره شده شان را نجات دهند، که درنتیجه آن عساکردشمن شدیدا سرکوب گردیدند وناکام وسرخم دوباره فرار نمودند.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

درخبرآمده است که درجریان این درگیری یک تن ازمجاهدین شهید و۲ تن دیگر زخمی شدند. تقبله الله.